Aż do 750zł zwrotu  za zakupy urządzeń Liebherr

Aż do 750zł zwrotu za zakupy urządzeń Liebherr

Warunki promocji: 

1.    Klient kupuje w ramach promocji wyszczególniony na liście model w okresie od 01.03. do 31.08.2023.

2.    Po zakupie rejestruje się on online z numerem seryjnym pod adresem home.liebherr.com/promotions najpóźniej do 30.11.2023.

3.     Wypłata premii nastąpi w ciągu 3 tygodni po potwierdzeniu rejestracji 

Modele dostępne w promocji:

CBNbsa 5753 

CBNsdb 5753

CBNstc 579i 

RBbsc 5250

XRCsd 5255

CBNstd 578i 

CNd 5704 

FNd 7026 

ICNdi 5173

IRBd 4571

CBNsda 5753 

CNbdb 5733

CBNes 5778

FNc 7277

SBNsdd 5264

CBNbsd 576i

CNsfd 5224

FNd 6625 

ICNdi 5153

IRBd 4570

CBNbda 5723 

CNsdb 5723

CBNsdc 5753

FNc 7227 

SRsdd 5250

CBNsfd 5723

CNd 5224

FNd 525i

ICNd 5123

IRBd 4551 

CBNsda 5723 

CBNes 5775 

CBNbdc 5733

FNc 7076

XRFsd 5265

CBNd 5723

CNSfd 5204 

FNd 5227 

ICd 5123

IRBd 4550

RBa 4250

FNb 5056 

CBNsdc 5733

FNc 7026

SRBsdd 5260

KGBNsfd 57Z33

CNd 5204

FNd 5056

SICNd 5153

IRBd 4521

SIBa 3950

ICBb 5152

CBNsdc 5223

FNc 6675

SFNsdd 5267

CBNd 5223

CNsfd 5023

FNd 4655 

IRBAd 5190 

IRBd 4520

IRBb 4170

CBNsfc 522i

FNc 6625

XRFst 5295

KGBNsfd 52Z23

CNd 5023

FNd 4625

IRBAd 5171

IRBd 4171 

CNbdc 5733 

FNc 5277

SRBstd 529i

CNsdd 5763 

CNef 5735 

FNd 4254 

IRBAd 4170

IRBd 4151 

CNsdc 5723

FNc 5076

SFNstd 529i

CNsdd 5753

CNef 5745

FNsdd 5297 

IRBPdi 5170

IRBd 4150

KGNsdc 57Z03

FNc 4675

XRFbs 5295

CNsfd 5743 

KGNsdd 57Z23

ICBNdi 5183

IRBdi 5180

IRBd 4121

CNbdc 5223

ICBc 5182

SRBbsd 529i

CNsfd 573i 

KGNsdd 52Z23

ICBNd 5173

IRBd 5181 

IRBd 4120

CNsdc 5223 

ICNc 5123

SFNbsd 529i

CNbdd 5733 

KGNd 57Z03 

ICBNd 5163 

IRBdi 5171 

IRBd 4050

CNc 5223

IRBci 5170 

SBSes 8496

CNsfd 5724

KGNd 52Z03

ICBNd 5153

IRBd 5170

IRBd 4020

KGNsdc 52Z03

IRc 3950 

SKBes 4380

CNd 5724

RBsdd 5250  

ICBdi 5182

IRBdi 5151

IRd 4151 

KGNc 52Z03

IRc 3951 

SWTNes 4285

CNgbd 5723 

Rd 5250

ICBSd 5122

IRBd 5151

IRd 4150

RBbsc 5280 

IFNc 3553

CBNef 5735 

CNgwd 5723 

RBstd 528i

ICBdi 5122

IRBdi 5150

SIFNd 4556

CBNbsd 578i 

CNsfd 5704 

FNd 7227 

ICBd 5122

IRBd 5150

SIFNd 4155

IFNd 3954

Znajdź model na naszej stronie - SZUKAJ

Wszystkie komentarze