Informacja o zużytym sprzęcie elektronicznym zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. Dz. U. 2015 r. poz. 1688 ze zm.) Jeśli kupujesz u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny możesz skorzystać bezpłatnie z opcji odbioru zużytego sprzętu.  Dostarczając zamówienie odbierzemy od Ciebie nieodpłatnie zużyty sprzęt, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*:

  1. Zapewniamy klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: ul. Kawaleryjska 4C, 15-324 Białystok 
  2. Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać w następujący sposób: mailowo na adres salon@13vip.pl lub pisemnie na adres ul. Kawaleryjska 4C, 15-324 Białystok
  3. W sklepach fizycznych o powierzchni co najmniej 400 m2 jest przyjmowany nieodpłatnie bez konieczności zakupu nowego sprzętu zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.
  4. W sklepach fizycznych o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m2 zakazane jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu.
  5. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Pamiętaj również, że:

  1. zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami 
  2. posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688). Zobacz, gdzie znajdują się punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Polski:  LISTA -  PLIK Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.   Dlaczego nie wolno wyrzucać elektrośmieci razem z innymi odpadami? Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby Ziemi. Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.